Woning in de vennootschap? Voordeel in natura zakt drastisch!

Op 15 mei 2018 is een langverwachte circulaire verschenen betreffende het voordeel in natura dat wordt aangerekend aan (onder andere) bedrijfsleiders voor een woning die deze bedrijfsleider ter beschikking krijgt van haar eigen vennootschap.
Dat voordeel wordt forfaitair bepaald op basis van artikel 18 van het Koninklijk Besluit bij het Wetboek Inkomstenbelastingen en werd tot voor kort als volgt bepaald als een vennootschap een onroerend goed ter beschikking stelde:

a) Was het (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen van de woning lager dan 745 EUR, dan bedroeg het voordeel in natura 100/60-en van het kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met 1,25;

b) Was dat kadastraal inkomen echter hoger dan 745 EUR, dan werd het voordeel op dezelfde wijze bepaald, maar werd de coëfficiënt van 1,25 vervangen door een coëfficiënt van 3,8.

Een cadeautje voor de bedrijfsleiders van onze vorige premier met zijn (rode) strik…

Wat echter opmerkelijk is/was, is dat bij de bepaling van het voordeel in natura voor een woning die door een natuurlijk persoon ter beschikking werd gesteld, deze coëfficiënten niet van toepassing waren…

Wat in de sterren stond geschreven, gebeurde dan ook en recente rechtspraak (Hof van Beroep Gent 24.05.2016 en 20.02.2018 / Hof van Beroep Antwerpen 24.01.2017) heeft het verschil in behandeling tussen een woning ter beschikking gesteld door een vennootschap en een woning ter beschikking gesteld door een natuurlijk persoon / eenmanszaak beschouwd als ongrondwettelijk.

In navolging van deze rechtspraak heeft de fiscus (na wat talmen) beslist zich toch neer te leggen bij de situatie en heeft ze een circulaire gepubliceerd waarin staat dat het voordeel in natura voor een gratis ter beschikking gestelde woning voortaan zal berekend worden als in het geval waarbij een natuurlijk persoon / eenmanszaak ter beschikking stelt. Dus zonder coëfficiënten.

Wat met het verleden?

Voor de aanslagen waarvan de controletermijn nog niet is verstreken, is er geen probleem en zal de aanslag normaliter gecorrigeerd worden na indienen van een bezwaarschrift.
Daarnaast is er in bepaalde lectuur ook sprake van een correctie van de twee voorgaande jaren (waardoor je de laatste vijf jaar zou kunnen corrigeren), maar dat wordt momenteel nog tegengesproken door de fiscus zelf. Wordt vervolgd op dat vlak…

Wij doen in ieder geval het nodige om de bezwaren in te dienen voor de voorbije drie jaren.

Als u vragen heeft, contacteer ons gerust!