Vrijstelling roerende voorheffing op dividenden

Heeft u in 2018 dividenden ontvangen, dan is de kans groot dat daar aan de bron roerende voorheffing op werd ingehouden.

Sinds aanslagjaar 2019 kan u de betaalde roerende voorheffing (gedeeltelijk) vrijstellen en terugvorderen via uw aangifte in de personenbelasting. Het gaat om de roerende voorheffing die betaald werd op de 1e schijf van 640 euro aan dividenden.

Dit kan u een belastingvoordeel opleveren van max. 192 euro.

Voor wie geldt deze maatregel?

De fiscale maatregel geldt enkel voor natuurlijke personen, maar wel per belastingplichtige. Zo kan elke partner van een gehuwd koppel dit voordeel genieten.  

Voor welke dividenden?

De maatregel is van toepassing op gewone dividenden, toegekend door uw eigen vennootschap(pen) of andere vennootschappen. In beide gevallen kan u de roerende voorheffing recupereren op een bedrag van maximaal 640 euro.

Volgende dividenden komen echter niet in aanmerking:

  • Dividenden uitgekeerd door tussenkomst van juridische constructies (entiteiten onderworpen aan de Kaaimantax)
  • Dividenden van fondsen of dividenden uitgekeerd door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen
  • Dividenden uit bijzondere verdelingsverrichtingen (bv. verdeling van kapitaal, fusie of inkoop eigen aandelen)
  • Geherkwalificeerde intresten

Praktisch: hoe aangeven?

In codes 1437/2437 dient u de ingehouden roerende voorheffing te vermelden. Het bedrag van het ontvangen dividend dient u niet mee op te nemen.

Bewijs?

Er dienen geen bewijsstukken meegestuurd te worden met de aangifte. Indien gevraagd dient u wel de documenten van de bank of de vennootschap die het dividend heeft uitgekeerd te kunnen voorleggen.

Verschillende tarieven

Heeft u meerdere dividenden ontvangen waarop verschillende tarieven van toepassing zijn, dan kan u zelf kiezen voor welke dividenden u vrijstelling vraagt. Kies eerst voor de dividenden waarop het meest roerende voorheffing is afgehouden.

Buitenlandse dividenden

Als u dividenden van buitenlandse aandelen ook in het buitenland int, dan werd er nog geen roerende voorheffing aan de bron ingehouden.

Deze inkomsten dienen normaal opgenomen te worden in uw aangifte zodat er belasting (die gelijk is aan de roerende voorheffing) op betaald kan worden.

Komen deze dividenden in aanmerking om bij het bedrag van 640 euro gevoegd te worden, dan dient u deze niet meer aan te geven.

Blijvende maatregel?

De maatregel werd door de regering ingevoerd om de grote hoeveelheid spaargeld te activeren. De maatregel werd ook doorgetrokken naar het huidige inkomstenjaar.

Voor inkomstenjaar 2019 wordt het vrijgestelde bedrag verhoogd van 640 euro naar 800 euro. Het belastingvoordeel kan dan maximaal 240 euro bedragen.