Ken de nodige volmachten toe aan uw accountant

Als ondernemer kan u uw boekhouder of accountant volmachten verlenen zodat die aangiftes in uw naam of naam van uw onderneming kan indienen of bepaalde gegevens kan raadplegen.

Volmachten raadplegen en toekennen doet u zo:

Algemeen

 • Surf naar CSAM, de portaalsite van de overheid voor digitale diensten
 • Op het hoofdscherm kiest u voor “beheer van de mandaten

 • Kies in het volgende scherm (Beheer van de mandaten) voor “fiscale mandaten

 • Vervolgens moet u kiezen hoe u zal inloggen: “in eigen naam” of “in naam van een onderneming”.

De keuze hangt af van het soort mandaten dat u wil toekennen:

 • Selecteer “in eigen naam” als u persoonlijke mandaten (zoals bv. Tax on Web of Myminfin) wil toekennen.
 • Selecteer “in naam van een onderneming” als u mandaten voor uw vennootschap of eenmanszaak wil toekennen. (bv. BTW of UBO-register).
 • Meer info vindt u onderaan dit artikel. We adviseren om eerst de volmachten in eigen naam toe te kennen, uit te loggen, uw browser af te sluiten en vervolgens de inlogprocedure opnieuw te doorlopen en volmachten in naam van de onderneming toe te kennen.
 • Nadat u uw hoedanigheid heeft gekozen komt u op het hoofdscherm. Kies bovenaan voor “aanmaken

 • In het volgende scherm kan u het mandaat aanmaken.
 • bij “manddaattype” selecteert u de mandaten die u wenst toe te kennen (zie ook onderaan dit artikel).

Mandaattypes “in eigen naam”

Mandaattypes “in naam van een onderneming”

 • Bij “rolkeuze” selecteert u het vak “mandaatgever”, dit staat onder uw naam of de naam van uw onderneming.
 •  
 • Bij “mandaatnemer” klikt u op “opzoeken”. In het pop-upvenster kan u zoeken op naam of ondernemingsnummer. Als u een volmacht wil geven aan Accountancy Dewaele & Partners geeft u bij ondernemingsnummer “0629.760.721” in en klikt u op “opzoeken”. Eénmaal de kantoorgegevens verschijnen kan u op “valideren” klikken.
 •  
 • Klik verder op “volgende”. Op een overzichtspagina ziet u wie de mandaatgever (uzelf of uw onderneming) en de mandaatnemer (diegene die volmacht krijgt) zijn. Onderaan kan u aanvinken dat u de voorwaarden heeft gelezen en akkoord gaat. Vink dit aan en klik op “bevestigen”. U kan optioneel uw eigen e-mailadres of dat van de andere partij ingeven.
 • U krijgt de bevestiging dat het mandaat is aangemaakt. Klikt u op “home”, dan ziet u bij “mandaten in afwachting van ondertekening door de andere partij” dat er mandaten in behandeling zijn.

 • Uw werk zit er op. De persoon of het kantoor aan wie u volmacht heeft verleend dient deze zelf nog goed te keuren en kan dan aan de slag.

Toekennen persoonlijke volmachten (“in eigen naam”)

Kiest u voor “in eigen naam”, dan kan u 4 soorten volmachten toekennen in eigen naam:

 1. Volmacht Tax-on-Web (TOW): volmacht om uw aangifte in de personenbelasting te laten indienen
 2. Volmacht Myminfin: volmacht om uw persoonlijk dossier bij de overheid te consulteren
 3. Volmacht geschillen: volmacht om een administratief beroep bij de belastingadministratie in te dienen en te consulteren.
 4. Volmacht Tax-on-Web BNI: volmacht voor niet-inwoners

Bij Accountancy Dewaele & Partners vragen we om de 3 eerste volmachten toe te kennen (TOW, Myminfin en geschillen). Bent u gehuwd of wettelijk samenwonend, vergeet dan ook niet om uw partner volmacht te laten geven aan ons kantoor. De volmacht “BNI” dient enkel toegekend te worden als dit van toepassing is.

Toekennen volmachten voor uw onderneming (“in naam van een onderneming”)

Kiest u voor “in naam van een onderneming”, dan kan u kiezen uit volgende mandaten:

 1. Volmacht BTW: volmacht om BTW-aangiftes in te dienen.
 2. Volmacht Biztax: volmacht om aangiftes in de vennootschapsbelasting in te dienen.
 3. Volmacht Geschillen: volmacht om een administratief beroep bij de belastingadministratie in te dienen en te consulteren.
 4. Volmacht Finprof: volmacht om aangiftes bedrijfsvoorheffing in te dienen.
 5. Volmacht BEPS13: volmacht m.b.t. transfer pricing.
 6. Volmacht UBO-register: volmacht om toegang tot het UBO-register te verkrijgen en de nodige registraties uit te voeren.

De volmachten TOW, BNI en Myminfin worden ook vermeld, maar deze kan u als mandaatgever niet gebruiken.

Bij Accountancy Dewaele & Partners vragen we om volgende volmachten, indien van toepassing op uw onderneming, toe te kennen: BTW, Biztax, geschillen en UBO-register.