Verlaging BTW-tarief plantgoed, digitale publicaties en fietsen

Sinds 1 april 2019 zijn 2 BTW-tariefverlagingen in werking getreden.

  • Voor 1 april 2019 was er een discrepantie bij het aankopen en laten planten van bomen, bloemen en ander groen door een tuinaannemer. Kocht u planten in een winkel, dan betaalde u daar 6% BTW op. Kocht u planten via uw tuinaannemer en liet u deze aanleggen in uw tuin, dan betaalde u 21% BTW, zowel op de diensten als op de planten. Sinds 1 april 2019 is dit gewijzigd. Koopt u nu planten via uw tuinaannemer, dan betaalt u 6% BTW op de aankoop van de planten en 21% op het werk van de tuinaannemer.

  • Sinds 1 april 2019 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen digitale publicaties en publicaties op papier. Op beide soorten publicaties wordt nu 6% BTW gerekend. Er is ook nog een nultarief voor “periodieke publicaties”, maar daarvoor moet aan specifieke voorwaarden worden voldaan. Zo moeten die publicaties minstens 48 keer per jaar verschijnen om van het nultarief gebruik te kunnen maken.

Daarnaast maakt het parlement ook werk van een BTW-verlaging op (zowel elektrische als gewone) fietsen. Het BTW-tarief zou dalen van 21% naar 6%. Deze verlaging moet wel nog definitief worden goedgekeurd.