Vrijstelling roerende voorheffing op dividenden

Heeft u in 2018 dividenden ontvangen, dan is de kans groot dat daar aan de bron roerende voorheffing op werd ingehouden. Sinds aanslagjaar 2019 kan u de betaalde roerende voorheffing (gedeeltelijk) vrijstellen en terugvorderen via uw aangifte in de personenbelasting. Het gaat om de roerende voorheffing die betaald werd op […]