Uitkeren dividend: balans- en liquiditeitstest verplicht?

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe vennootschapsrecht in werking. Eén van de meest besproken nieuwigheden is de invoering van de balanstest en de liquiditeitstest. Deze testen dienen mogelijk uitgevoerd te worden bij een uitkering van vermogen (zoals bv. de uitkering van een dividend, maar ook de uitkering van een […]