In welke taal moet u facturen opmaken?

Bepaalde ondernemers maken wel eens facturen op in het Engels of een andere taal die hun klant machtig is. Een factuur valt echter onder de taalwetgeving en mag niet in eender welke taal worden opgemaakt. Dit zijn de regels waaraan u zich dient te houden:

Factureren aan een Belgische klant

Een factuur dient opgemaakt te worden in de taal van het taalgebied waarin de exploitatiezetel van uw onderneming is gevestigd.

In België zijn er 4 taalgebieden:

  • Nederlands taalgebied
  • Frans taalgebied
  • Duits taalgebied
  • tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (Nederlands en Frans)

Factureert u als Vlaamse onderneming aan een klant in Wallonië, dan moet u uw factuur in het Nederlands opstellen aangezien uw exploitatiezetel in Vlaanderen ligt (Nederlands taalgebied).

Een onderneming met exploitatiezetel in Brussel kan kiezen of ze haar facturen in het Frans of het Nederlands opstelt.

Wilt u uw anderstalige klant tegemoet komen, dan kan u naast uw Nederlandstalige factuur ook een vertaalde versie toevoegen. Juridisch gezien heeft deze vertaling echter geen enkele waarde.

Factureren aan een klant in de Europese Economische Ruimte

Factureert u aan een klant die buiten België gevestigd is in de Europese Economische Ruimte (=EU-lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein en Ijsland), dan gelden er andere regels.

In dergelijk geval dient u de factuur op te maken in de taal van het gebied waar u gevestigd bent, maar mag u een kopie toevoegen in een officiële taal van één van de lidstaten van de EER. Deze kopie is ook rechtsgeldig. In geval van tegenstrijdigheid tussen de versies krijgt de originele factuur wel voorrang.

Factureren aan een klant buiten Europa

Factureert u aan een klant buiten de EER, dan blijft de “Belgische regel” gelden: in de taal van het gebied waarin u gevestigd bent. Een kopie toevoegen mag, maar deze heeft juridisch geen waarde.

Algemene voorwaarden bij de factuur

In tegenstelling tot de factuur mogen de algemene voorwaarden in om het even welke taal worden opgesteld. De algemene voorwaarden moeten wel duidelijk en begrijpelijk opgesteld zijn in een taal die de klant begrijpt.

Wat als de taalregels niet gerespecteerd worden?

Maakt u een factuur op in een verkeerde taal, dan kan dit problemen geven als u de factuur bij niet-betaling via de rechtbank wil invorderen.

De rechter zal enkel kunnen vaststellen dat de factuur niet in de juiste taal werd opgesteld en dus niet rechtsgeldig is. Dan dient u de openstaande vordering op een andere manier aan te tonen of de factuur opnieuw op te maken. U kan dit dus het best vermijden door uw factuur onmiddellijk in de juiste taal op te stellen.

 

Lees ook ons artikel “Hoe maakt u een correcte factuur op?“.