Steunmaatregelen en subsidies voor ondernemingen

Als (startende) ondernemer kan u gebruik maken van heel wat steunmaatregelen en subsidies. Consulteer zeker eens de subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, zo weet u voor welke subsidies uw onderneming mogelijk in aanmerking komt.

Hieronder lichten we voor u al enkele steunmaatregelen en subsidies toe.

Financiering voor ondernemers

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), een investeringsvehikel verbonden aan de Vlaamse Overheid, helpt ondernemers bij het financieren van hun (startende) onderneming. Daarbij bieden ze verschillende mogelijkheden aan, zoals een startlening of winwinlening.

Bij een winwinlening verstrekt een particuliere kredietgever een geldlening aan een KMO voor een periode van 8 jaar. Het maximumbedrag bedraagt 50.000 euro per kredietgever en 200.000 euro per KMO. De betaalde intrest wordt laag gehouden voor de ondernemer.

De kredietgever krijgt jaarlijks een belastingvermindering in de personenbelasting van 2,5% van het uitgeleende kapitaal. Bij faillissement kan de kredietgever een éénmalige belastingvermindering krijgen van 30% van het verschuldigde bedrag.

Tax Shelter voor startende ondernemingen

Particulieren kunnen genieten van een belastingvermindering van 30% of 45% als ze rechtstreeks investeren in het kapitaal van startende vennootschappen. Een vennootschap kan zo maximaal 250.000 euro ophalen tijdens haar bestaan. De investeerder mag per jaar max. 100.000 euro investeren. Er bestaat ook een gelijkaardig Tax Shelter systeem voor scale ups.

Voor een directe investering of een investering via een erkend crowdfundingplatform is de belastingvermindering afhankelijk van de omvang van de vennootschap bij de fondsenwerving:

  • Een belastingvermindering van 30%  van het geïnvesteerde bedrag als er geïnvesteerd wordt in een kleine vennootschap
  • Een belastingvermindering van 45% van het geïnvesteerde bedrag als er geïnvesteerd wordt in een micro-vennootschap

Voor een investering via een startersfonds bedraagt de belastingvermindering 30% van het geïnvesteerde bedrag in het start-up compartiment.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Dit doet ze door specifieke projecten te subsidiëren. Bij Accountancy Dewaele & Partners hebben we zelf een ESF-project opgestart. Klik hier voor meer info.

Werkbaarheidscheques

Werkbaarheidscheques laten eenmanszaken, KMO’s en grote ondernemingen toe tot 10.000 euro steun te krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen hun organisatie in kaart te brengen zodat de arbeidsomstandigheden verbeterd kunnen worden.

KMO-portefeuille

Via de KMO-portefeuille krijgt u als ondernemer subsidies voor de opleidingen die u of uw personeelsleden volgen bij erkende opleidingscentra. Ook voor advies dat ingewonnen wordt bij erkende dienstverleners kan u subsidies krijgen.

Het subsidiebedrag varieert:

  • Voor kleine ondernemingen: 40% van het advies of de opleiding, met een maximum van 10.000 euro per jaar.
  • Voor middelgrote ondernemingen: 30% van het  advies of de opleiding, met een maximum van 15.000 euro per jaar.

Meer info vindt u hier.

Vrijstelling van vennootschapsbijdrage

Vennootschappen kunnen gedurende de eerste drie jaar na hun oprichting vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage als ze aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Het gaat om een personenvennootschap (geen NV)
  • In de periode van 10 jaar voor de oprichting mogen de bestuurders en de meerderheid van de werkende vennoten die geen bestuurder zijn ten hoogste 3 jaar zelfstandige zijn geweest.

De vrijstelling wordt jaarlijks beoordeeld, de voorwaarden moeten dus ieder jaar opnieuw vervuld zijn.

Doelgroepvermindering RSZ voor eerste aanwervingen

Werkgevers die hun eerste werknemers aanwerven kunnen rekenen op een RSZ-vermindering. Daarbij worden er verminderingen toegekend voor de eerste 6 werknemers.

Voor de eerste werknemer is een onderneming geen basisbijdrage van 30% verschuldigd, dit gedurende de hele duur van de tewerkstelling. Enkel de bijdragen van de sector zijn verschuldigd. Voor de 2e tot en met de 6e werknemer wordt een vermindering toegestaan (een forfaitair bedrag) gedurende 13 kwartalen.

Let wel: deze maatregel loopt eind 2020 af.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Kleine ondernemingen en micro-ondernemingen krijgen een korting op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Voor kleine ondernemingen bedraagt deze 10%, voor micro-ondernemingen 20%. Werkgevers die max. 48 maanden in de KBO zijn ingeschreven kunnen gebruik maken van deze maatregel.