Starten als zelfstandige

Starten als zelfstandigeEr komt heel wat kijken bij het opstarten van een onderneming. Veel kandidaat-ondernemers aarzelen om de stap te zetten omdat ze opzien tegen de vele formaliteiten en verplichtingen. Geen nood, wij helpen u graag verder. Volg ons stappenplan en start snel en eenvoudig als zelfstandige.

Stap 1: Maak een plan

Alles begint met een goed plan. Werk uw idee uit, bekijk of u er ook een zaak van kan maken en breng de sterkte en zwakke punten in kaart. Ga na welke kosten uw activiteit zal meebrengen. Er zijn ook heel wat subsidiemaatregelen die starters ondersteunen, vergeet zeker niet om de subsidiedatabank te checken.

Stap 2: Kom bij ons langs

Kom met uw plan bij ons langs. Wij zullen in eerste instantie uw plan kritisch toetsen en u op eventuele tekortkomingen wijzen.

In tweede instantie zullen we samen met u nagaan:

 • wat uw sociaal statuut als zelfstandige zal zijn (zie stap 3)
 • in welke vorm u uw activiteiten kan uitoefenen (zie stap 4)

Stap 3: uw sociaal statuut

Als u zelfstandige wordt, dan dient u zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Deze instantie zal u als zelfstandige aansluiten, uw sociale bijdragen innen en deze naar de overheid doorstorten.

Het zelfstandig statuut kan verschillende vormen aannemen:

 • Zelfstandig in bijberoep: als u nog minstens voor 50% als loontrekkende werkzaam bent, dan kan u aansluiten als zelfstandige in bijberoep. Statutaire leerkrachten dienen voor minstens 60% tewerkgesteld te zijn.
 • Zelfstandig in hoofdberoep: legt u zich volledig toe op uw zelfstandige activiteit, dan sluit u aan in hoofdberoep.
 • Zelfstandig helper/helpster: staat u een zelfstandige bij (zonder arbeidsovereenkomst), dan kan u aansluiten als zelfstandig helper/helpster.
 • Meewerkend echtgeno(o)t(e): helpt u uw echtgenoot/echtgenote in de zaak en heeft u geen andere inkomsten uit een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen, dan kan u aansluiten als meewerkende echtgeno(o)t(e).
 • Student-zelfstandige: ondernemende studenten kunnen van een eigen zelfstandigenstatuut genieten als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Stap 4: Vennootschap of eenmanszaak?

Naast uw zelfstandig statuut dient u ook uit te maken of u uw activiteiten via een eenmanszaak of vennootschap wil uitvoeren. Zowel de eenmanszaak als de vennootschap hebben elk hun voor- en nadelen:

 • Een eenmanszaak is snel en eenvoudig op te richten. Er kan ook een eenvoudige boekhouding worden gevoerd. Nadeel is de persoonlijke aansprakelijkheid die hieraan verbonden is.
 • Een vennootschap is complexer om op te starten. Er dient ook een volledige boekhouding gevoerd te worden. Het voordeel is een grotere transparantie en mogelijk ook de beperkte aansprakelijkheid (zoals bv. bij een BV en NV).

Er zijn verschillende vennootschapsvormen. Uw keuze voor de meest geschikte vorm hangt van diverse factoren af. De BV is de standaardvorm, maar mogelijk zijn ook de VOF of CommV een optie. Voor kapitaalkrachtige activiteiten is de NV dan weer meer aangewezen. Wij kunnen u hierbij adviseren.

Stap 5: naar de notaris (of toch niet?)

Stap 5 dient u enkel te volgen als u voor een vennootschap kiest.

 • Opteert u voor een CommV of VOF, dan hoeft u niet langs de notaris. Het volstaat om een onderhands opgemaakte oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad te publiceren. Er is ook geen financieel plan vereist.
 • Kiest u voor een BV, NV of CV, dan moet er eerst een financieel plan worden opgemaakt. In het financieel plan raamt u de kosten en opbrengsten van de eerste 24 maanden. Wij begeleiden u bij de opmaak van dit plan. Met dit plan gaat u vervolgens naar een notaris, die een oprichtingsakte zal opmaken.

overzicht van de vennootschapsvormen

Stap 6: uw aansluiting en ondernemingsnummer

Kiest u voor een eenmanszaak, dan contacteren wij een ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds (deze huizen vaak onder één en hetzelfde dak) en geven alle nodige informatie door. Het sociaal verzekeringsfonds zal u aansluiten als zelfstandige, het ondernemingsloket zal u een ondernemingsnummer toekennen en uw onderneming inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

Heeft u voor een vennootschap gekozen, dan zal de notaris (bij een BV, NV of CV) uw ondernemingsnummer aanvragen. Bij een CommV of VOF vragen wij het nummer aan via e-Griffie. Na toekenning van het ondernemingsnummer zorgen wij er voor dat uw vennootschap aangesloten wordt bij het sociaal verzekeringsfonds en ingeschreven in de KBO.

Bij een vennootschap zorgen we ook voor de registratie in het UBO-register.

Stap 7: activatie bij de BTW-administratie 

Voert u BTW-plichtige activiteiten uit, dan moet uw ondernemingsnummer ook geactiveerd worden bij de BTW-administratie. Dit is opnieuw een formaliteit die wij voor u kunnen uitvoeren.

Voor alle duidelijkheid: de BTW-administratie neemt uw ondernemingsnummer en plaatst daar “BE” voor. (0123.456.789 wordt BE 0123.456.789). Uw BTW-nummer is dus zo goed als identiek aan uw ondernemingsnummer.

Stap 8: aan de slag!

Alle formaliteiten zijn vervuld, u kan aan de slag!

Als startende ondernemer is het belangrijk dat u uw boekhouding correct en transparant voert. Zorg er voor dat deze volledig is en bezorg ons alle documenten. Maak ook uw facturen correct op. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle voorwaarden waaraan een factuur moet voldoen.

Daarnaast hebben we ook nog enkele tips:

Conclusie

Starten als zelfstandige lijkt ingewikkeld, maar wij kunnen u door het kluwen van opstartformaliteiten, papieren en volmachten gidsen. Zo kan u zich als startende ondernemer focussen op uw kernactiviteiten. Belangrijk is dat u een goed plan opstelt bij aanvang van de activiteiten en uzelf goed informeert. Zo vindt u in de starters-rubriek op onze website heel wat interessante informatie.

Voor meer toelichting kan u ook altijd een vrijblijvende afspraak maken bij ons op kantoor.