Sociale bijdragen zelfstandigen

Sociale bijdragenAls zelfstandige betaalt u sociale bijdragen op uw beroepsinkomen. Het sociaal verzekeringsfonds waar u als zelfstandige bij bent aangesloten vordert deze bedragen in en stort deze door naar de overheid. Omdat het even duurt voordat uw jaarinkomen bekend is, worden in eerste instantie voorlopige bijdragen gevorderd. Pas nadat uw definitieve beroepsinkomen bekend is maakt het sociaal verzekeringsfonds een definitieve afrekening.

Voorlopige bijdragen

Normaal worden de voorlopige bijdragen van zelfstandigen berekend op het inkomen van 3 jaar voordien. In 2020 zullen de voorlopige bijdragen van zelfstandigen worden berekend op hun inkomen van 2017.

Als startende zelfstandige is dit niet mogelijk, waardoor u de keuze heeft: ofwel opteert u er voor om de minimumbijdrage te betalen, ofwel geeft u zelf een verwacht inkomen op waarop de sociale bijdragen berekend kunnen worden.

Sociale bijdragen verhogen

Verwacht u als zelfstandige dat uw inkomen hoger zal zijn dan het inkomen uit de referentieperiode van 3 jaar terug, dan kan u uw voorlopige bijdrage zelf verhogen. Dit kan eenvoudig door een aanvraag bij uw sociaal verzekeringsfonds in te dienen.

Sociale bijdragen verlagen

Het is eveneens mogelijk om uw sociale bijdragen te laten verlagen. Hiervoor dient u wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. U dient als zelfstandige aan te tonen dat uw beroepsinkomen lager zal uitvallen dan het inkomen uit de referentieperiode waarop de voorlopige bijdragen worden berekend. Dit kan bv. het geval zijn bij een zware ziekte, een ongeval of langdurige wegenwerken waardoor uw zaak moeilijker bereikbaar is en de inkomsten dalen. Als u een gemotiveerde aanvraag indient bij uw sociaal verzekeringsfonds kunnen de voorlopige bijdragen verminderd worden tot bepaalde drempelbedragen.

Regularisatie

Zodra het inkomen gekend is, volgt een regularisatie. Bij de regularisatie worden de voorlopige bijdragen omgezet naar definitieve bijdragen.

Als de voorlopige bijdragen die werden betaald te laag zijn, dan moet er bijbetaald worden.

Wanneer de voorlopige bijdragen werden verlaagd, maar het inkomen overschrijdt toch de gekozen drempel, dan zal er bijbetaald moeten worden en zullen er bovendien verhogingen worden berekend op het saldo dat onbetaald is gebleven.

Werden de voorlopige bijdragen verhoogd, maar ligt het inkomen toch lager dan ingeschat, dan krijgt u het saldo terugbetaald.

Proratisering van periodes

Ook onvolledige jaren tellen mee bij het berekenen van de sociale bijdragen. Als u twee kwartalen bent aangesloten, dan wordt het beroepsinkomen uit die periode pro rata herrekend naar een jaar (x4/2 in dit geval) en worden op dit bedrag de sociale bijdragen berekend.

De sociale verzekeringsfondsen stellen op hun website heel wat informatie ter beschikking. Consulteer de website van uw sociaal verzekeringsfonds voor meer info over de minimumbijdragen, de actuele bedragen van de drempels, … .