Overzicht rekeningnummers overheid

U weet niet op welk rekeningnummer u de BTW of roerende voorheffing dient te betalen? Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende rekeningnummers die de overheid gebruikt om betalingen te ontvangen.

BTW

Betalingen aan de BTW-administratie die het gevolg zijn van een maand- of kwartaalaangifte moeten op de volgende rekening worden gestort:

IBAN: BE22 6792 0030 0047 (BIC: PCHQ BEBB)

Tegenpartij: BTW Ontvangsten Brussel

Gestructureerde mededeling: de overheid heeft een tool ontwikkeld waarmee u aan de hand van uw ondernemingsnummer de gestructureerde mededeling kan genereren.

Let op: Dient u een betaling door te voeren in het kader van een bijzondere rekening of naar aanleiding van een controle, dan dient dit op een andere rekening gestort te worden. Neem contact op met de bevoegde controledienst om na te gaan op welke rekening er gestort moet worden.

Roerende voorheffing

IBAN: BE79 6792 0022 1033 (BIC: PCHQ BE BB) 

Tegenpartij: Inningscentrum, sectie Roerende Voorheffing

Gestructureerde mededeling: de mededeling die u heeft ontvangen bij het indienen van de aangifte.

Meer info vindt u hier.

Voorafbetalingen

Voorafbetalingen voor aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel voor ondernemingen als voor particulieren op een nieuw rekeningnummer worden gestort:

IBAN: BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BE BB)

Tegenpartij: Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen

Gestructureerde mededeling: zie tool overheid