Recupereer roerende voorheffing op dividenden

Wat?

Heeft u in 2019 dividenden ontvangen, dan is de kans groot dat daar aan de bron roerende voorheffing op werd ingehouden.

Net als vorig jaar kan u de betaalde roerende voorheffing (gedeeltelijk) vrijstellen en terugvorderen via uw aangifte in de personenbelasting. Het gaat om de roerende voorheffing die betaald werd op een bedrag van 800 euro aan dividenden.

Dit kan u een belastingvoordeel opleveren van max. 240 euro.

Voor wie?

Deze fiscale maatregel geldt enkel voor natuurlijke personen, maar wel per belastingplichtige. Zo kan elke partner van een gehuwd koppel dit voordeel genieten.

Welke dividenden?

De maatregel is van toepassing op gewone dividenden, toegekend door uw eigen vennootschap(pen) of andere vennootschappen. In beide gevallen kan u de roerende voorheffing recupereren op een bedrag van maximaal 800 euro.

Volgende dividenden komen niet in aanmerking:

  • Dividenden uitgekeerd door tussenkomst van juridische constructies (entiteiten onderworpen aan de Kaaimantax)
  • Dividenden van fondsen of dividenden uitgekeerd door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen
  • Dividenden uit bijzondere verdelingsverrichtingen (bv. verdeling van kapitaal, fusie of inkoop eigen aandelen)
  • Geherkwalificeerde intresten

Hoe aangeven?

De ingehouden roerende voorheffing moet bij de code 1437/2437 komen. Het bedrag van het ontvangen dividend dient u niet mee op te nemen.

Bewijs?

U dient geen bewijsstukken mee te sturen met de aangifte. Indien gevraagd dient u wel de documenten van de bank of de vennootschap die het dividend heeft uitgekeerd te kunnen voorleggen.

Verschillende tarieven

Heeft u meerdere dividenden ontvangen waarop verschillende tarieven van toepassing zijn, dan kan u zelf kiezen voor welke dividenden u vrijstelling vraagt. Kies eerst voor de dividenden waarop het meest roerende voorheffing is afgehouden.

Buitenlandse dividenden

Als u dividenden van buitenlandse aandelen ook in het buitenland int, dan werd er nog geen roerende voorheffing aan de bron ingehouden. Deze inkomsten dienen normaal opgenomen te worden in uw aangifte zodat er belasting (die gelijk is aan de roerende voorheffing) op betaald kan worden. Komen deze dividenden in aanmerking om bij het bedrag van 800 euro gevoegd te worden, dan dient u deze niet meer aan te geven.

Blijvende maatregel?

De maatregel werd door de regering ingevoerd om de grote hoeveelheid spaargeld te activeren. Voorlopig blijft de maatregel gelden. Voor het volgende inkomstenjaar (2020) wordt het vrijgestelde bedrag licht verhoogd van 800 euro naar 812 euro waardoor het belastingvoordeel dan maximaal 243,60 euro kan bedragen.