Rechtsbijstandsverzekering wordt fiscaal interessant

Sinds kort is de rechtsbijstandsverzekering (in bepaalde gevallen) fiscaal aftrekbaar, waardoor het als privé-persoon interessant kan zijn om een aparte rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering verzekert u tegen gerechtelijke procedures en neemt de procedurekosten die daarbij komen kijken op zich. Denk daarbij aan de kosten en erelonen van advocaten, bemiddelaars, deskundigen, … .

De waarborg rechtsbijstand is meestal een aanvullende waarborg bij een andere verzekering. De rechtsbijstand beperkt zich dan tot geschillen die op deze specifiek verzekerde gevallen van toepassing zijn. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de bijstand die u van een raadsman of -vrouw krijgt bij een verkeersongeval als uw autoverzekering ook een waarborg rechtsbijstand heeft.

Daarnaast zijn er ook aparte verzekeringen die specifiek op rechtsbijstand zijn gericht. Daarbij kan u zelf de materies kiezen die u wil verzekeren, zoals bv. een echtscheiding.

Komt elke rechtsbijstandsverzekering in aanmerking?

Nee, niet alle rechtsbijstandsverzekeringen komen in aanmerking. Enkel de specifieke rechtsbijstandsverzekeringen geven recht op een belastingvermindering. Voor aanvullende waarborgen wordt geen fiscaal voordeel toegekend.

Daarnaast dient de polis nog aan enkele bijkomende voorwaarden te voldoen:

  • In burgerlijke zaken dient u voor minstens 13.000 euro gedekt te zijn
  • In strafzaken dient u voor minstens 13.500 euro gedekt te zijn
  • Bij echtscheidingen dient u voor minstens 3.375 euro gedekt te zijn
  • Bij bouwgeschillen dient u voor minstens 6.750 euro gedekt te zijn

Hou ook rekening met de wachttijd:

  • 5 jaar voor bouwgeschillen
  • 3 jaar voor echtscheidingen
  • 1 jaar voor andere geschillen

Ten slotte: de fiscale aftrekbaarheid geldt enkel voor premies die na 1 september 2019 werden betaald.

Wat brengt het op?

Als verzekeringnemer kan u tot 310 euro premie per jaar inbrengen in uw belastingaangifte. De belastingvermindering van 40% zorgt zo voor een voordeel van max. 124 euro (cijfers inkomstenjaar 2019).

Ga dus zeker eens langs bij uw verzekeraar voor meer info.