Pas de RPR-vermelding op uw officiële documenten correct aan

Hervorming gerechtelijke arrondissementen

Sinds 1 april 2014 zijn de gerechtelijke arrondissementen hervormd. Dit heeft ook zijn invloed op de rechtbanken van koophandel. Hun aantal werd gereduceerd naar acht: Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven, Luik, Bergen, Nijvel en Eupen.

De vroegere zittingsplaatsen werden behouden, maar zijn een afdeling van één van de acht rechtbanken geworden. Zo is Kortrijk nu een afdeling van de rechtbank van koophandel te Gent.

Gevolgen voor uw officiële documenten

Een vennootschap dient op haar officiële documenten (vb. uitgaande facturen, uw website, …) te vermelden onder welk gerechtelijk arrondissement ze valt. Dit wordt aangeduid met de letters ‘RPR’ (rechtspersonenregister) gevolgd door de plaats (vb. RPR Gent).

Gezien de recentelijke hervorming van de gerechtelijke arrondissementen dient deze vermelding bij de meeste vennootschappen aangepast te worden. Waar vroeger ‘RPR Kortrijk’ op de documenten stond, dient nu ‘RPR Gent, afdeling Kortrijk’ te worden vermeld.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in Oost- en West-Vlaanderen:

Vroeger Nu
RPR Kortrijk RPR Gent, afdeling Kortrijk
RPR Brugge RPR Gent, afdeling Brugge
RPR Ieper RPR Gent, afdeling Ieper
RPR Veurne RPR Gent, afdeling Veurne
RPR Gent RPR Gent, afdeling Gent
RPR Dendermonde RPR Gent, afdeling Dendermonde
RPR Oudenaarde RPR Gent, afdeling Oudenaarde

 

Concreet

U dient de vermelding van het gerechtelijk arrondissement waaronder uw vennootschap ressorteert op uw officiële documenten te wijzigen (zie bovenstaande tabel).

Indien u werkzaam bent onder een eenmanszaak dient u niets te wijzigen aan uw facturatie. U vermeldt geen RPR aangezien u als natuurlijke persoon niet in het rechtspersonenregister bent opgenomen.