Onroerende voorheffing rechtspersonen stijgt

Elk jaar ontvangen rechtspersonen (vennootschappen, verenigingen, …) die een pand of gebouw bezitten een aanslagbiljet “onroerende voorheffing” in hun bus. Vlaanderen heft zo jaarlijks belastingen op het geïndexeerde kadastraal inkomen van de panden of gebouwen.

Tot voor kort kregen rechtspersonen in Vlaanderen een belastingkrediet (korting) van 2,5% waardoor het belastingpercentage op het geïndexeerde kadastraal inkomen daalde van 3,97% naar 1,47%.

Door een recente wijziging wordt het belastingkrediet vanaf 2020 echter geschrapt. De onroerende voorheffing op gebouwen en panden van rechtspersonen zal voortaan berekend worden aan 3,97%. Bovenop dit bedrag komen nog opcentiemen van de provincie en gemeente, waardoor de verschuldigde belasting aardig kan oplopen. Schrik dus niet bij het openen van uw aanslagbiljet, de kans is groot dat het verschuldigde bedrag fors gestegen zal zijn ten opzichte van vorig jaar.

UPDATE 13/03/2020: de regering wil, gezien de strenge maatregelen tegen het corona-virus, de ondernemingen wat ademruimte geven en stelt de aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing uit tot september.