NEDC of WLTP, welke waarde moet u gebruiken?

Ooit geïnformeerd naar een nieuwe wagen? Dan heeft u de begrippen NEDC (New European Driving Cycle) en WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) vast al wel eens in een brochure zien staan. Het cijfer bij deze begrippen drukt de CO2-uitstoot van de wagen uit.

De 2 waardes

  • De NEDC is de oude methode om de CO2-uitstoot te bepalen.
  • WLTP is de nieuwe (en strengere) methode om de CO2-uitstoot te bepalen.

Aangezien de nieuwe methode strenger is zal een zelfde auto volgens de WLTP-methode meer uitstoten dan volgens de NEDC-methode. Globaal gezien ligt de WLTP-waarde van één en dezelfde wagen 2% tot 30% hoger dan de NEDC-waarde.

Waarom worden op officiële documenten de 2 cijfers vermeld?

Het is de bedoeling om de NEDC-waarde in de toekomst niet meer te gebruiken. Maar momenteel zitten we in een overgangsperiode waarbij de autofabrikanten nog tot 31/12/2020 beide waardes op de officiële documenten (zoals het gelijkvormigheidsattest) moeten vermelden.

Voor nieuwe wagens herrekenen de constructeurs de WLTP-waarde naar de oude NEDC-waarde, weliswaar in een versie 2.0. Deze ligt iets hoger dan de oorspronkelijke NEDC-waarde maar nog altijd een stuk lager dan de WLTP-waarde.

Wat vanaf 01/01/2021?

Vanaf 1/1/2021 zijn autofabrikanten niet langer verplicht om de NEDC-waarde 2.0 te berekenen, dit wordt optioneel.

De huidige wetteksten verduidelijken niet welke CO2-waardes (NEDC of WLTP) gelden in de autofiscaliteit. In de praktijk kunnen zich, bv. bij de berekening van het voordeel alle aard van een wagen, drie situaties voordoen:

  • Oudere wagens die enkel een NEDC-waarde hebben
  • Nieuwe wagens die enkel een WLTP-waarde op de documenten hebben
  • Wagens met zowel een NEDC 2.0 en WLTP-waarde

Bij oudere wagens die enkel een NEDC-waarde of bij nieuwe wagens die enkel een WLTP-waarde hebben is het eenvoudig: daar gebruikt u de enige beschikbare waarde die op het gelijkvormigheidsattest staat vermeld.

Bij wagens die zowel een NEDC 2.0 als een WLTP-waarde hebben heeft de fiscus bevestigd dat u (momenteel nog) kan kiezen welke waarde u gebruikt. In de praktijk komt dit neer op een keuze voor de NEDC 2.0-waarde.

Het is mogelijk dat de nieuwe regering deze regeling nog wijzigt in de nabije toekomst, maar voorlopig kan u bij de berekening van het voordeel alle aard dus nog de voordelige NEDC-waarde gebruikten, tenzij het om een nieuwe wagen (vanaf 01/01/2021) gaat die enkel een WLTP-waarde heeft.