Lijst met buitenlandse dagvergoedingen

De forfaitaire dagelijkse verblijfsvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen wijzigen niet in 2019.

De vergoedingen uit 2018, die op 6 juli 2018 in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd, gelden ook voor 2019. De lijst met vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen vindt u hier.

Voor de privé-sector zijn de bedragen uit de kolom “Dagelijkse forfaitaire vergoeding” van toepassing. Categorie 1 is van toepassing op korte dienstreizen, categorie 2 op lange dienstreizen (langer dan 30 kalenderdagen).