KMO-portefeuille

Als ondernemer kan u via de KMO-portefeuille subsidies aanvragen voor de opleidingen die u of uw personeelsleden volgen of voor advies dat u krijgt van een externe dienstverlener.

Hoeveel?

Sinds 01/12/2019 gelden nieuwe percentages:

  • Opleidingen en advies aan kleine ondernemingen (jaaromzet of balanstotaal max. 10 miljoen euro en < 50 werknemers) worden voor 30% gesubsidieerd.
  • Opleidingen en advies aan middelgrote ondernemingen (jaaromzet max. 50 miljoen euro of balanstotaal max. 43 miljoen euro, < 250 werknemers) worden voor 20% gesubsidieerd.

Sinds 01/01/2020 bedraagt het jaarlijkse steunplafond 7.500 euro. Er wordt daarbij geen onderscheid meer gemaakt tussen kleine en middelgrote ondernemingen.

Voor wie?

Elke Vlaamse onderneming (eenmanszaak of vennootschap) kan subsidies aanvragen via de KMO-portefeuille.

Voor welke opleidingen?

Zowel opleidingen voor u als uw personeelsleden worden gesubsidieerd, zolang de gevolgde opleidingen maar bijdragen aan de werking van uw onderneming. De andere voorwaarde is dat het opleidingsinstituut erkend is door de KMO-portefeuille.

Voor welk advies?

Daarnaast kan u ook subsidies aanvragen voor adviezen die worden verleend door externe dienstverleners. Denk onder meer aan het opstellen van een marketing- of communicatieplan of het maken van een investeringsanalyse. Ook hier dient het advies verleend te worden door een erkende dienstverlener.

Hoe aanvragen?

De aanvragen gebeuren via de website van de KMO-portefeuille. U dient uw onderneming wel eerst te registreren. Hou er rekening mee dat dit enkele dagen kan duren, in bepaalde gevallen wordt nog een activatiecode per post verstuurd. Meer info over de aanvraagprocedure vindt u eveneens op de website van de KMO-portefeuille.

Wanneer aanvragen?

U kan de KMO-portefeuille aanvragen zodra u bent ingeschreven voor een opleiding. De dienstverlener zal u de nodige informatie bezorgen om de aanvraag te kunnen doorvoeren.

De aanvraag dient uiterlijk twee weken na het volgen van de opleiding aangevraagd te zijn. Bij lessenreeksen dient de aanvraag uiterlijk twee weken na de eerste les ingediend te zijn.