Van plan om te investeren? Doe dit voor 01/01/2020!

 

Op 01/01/2020 worden enkele veranderingen doorgevoerd in de vennootschapsbelasting. Zo worden de afschrijvingsregels aangepast en daalt het tarief van de investeringsaftrek. Bent u van plan om in uw vennootschap te investeren, doe het dan voor 01/01/2020, de dag waarop de veranderingen in werking treden. Hieronder vindt u 3 redenen waarom investeren voor 01/01/2020 interessant is.

Afschrijvingsregels worden aangepast vanaf 01/01/2020

  • Er kan niet langer degressief  worden afgeschreven op activa die vanaf 01/01/2020 worden aangekocht. Voor activa waarop al degressief wordt afgeschreven verandert er niets. Let wel: op personenauto’s , auto’s voor dubbel gebruik, “onechte” lichte vrachtauto’s en minibussen kan niet degressief worden afgeschreven. Motorfietsen komen wel in aanmerking.
  • Kleine KMO’s worden verplicht om vanaf 2020 pro rata af te schrijven. Tot nu kon op aangekochte activa een volledig jaar worden afgeschreven, ook al werden de activa tijdens het jaar zelf aangekocht. Vanaf 2020 is dit niet langer mogelijk en dient pro rata te worden afgeschreven  naargelang het aantal dagen tussen de datum van aankoop en het einde van het boekjaar. Grote ondernemingen zijn al langer verplicht om pro rata af te schrijven.

Deze maatregelen hebben als gevolg dat de vennootschap fiscaal minder snel zal kunnen afschrijven waardoor de opgenomen kost daalt en de belastbare winst vergroot.

Bijkomend wijzigen ook de regels voor het afschrijven van de bijkomende aankoopkosten zoals bv. de notariskosten of registratierechten bij de aankoop van een gebouw. Kleine ondernemingen hoeven deze kosten niet op hetzelfde ritme af te schrijven als de investering zelf. Dit verandert vanaf 01/01/2020. Kleine ondernemingen zullen dan net als grote ondernemingen deze bijkomende kosten moeten afschrijven op dezelfde termijn als de investering zelf. Het is wel nog toegelaten om kosten in één keer af te schrijven.

Investeringsaftrek tijdelijk verhoogd naar 20%

Voor KMO’s werd recent het basispercentage van de investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8% naar 20% voor activa die werden/worden aangekocht tussen 01/01/2018 en 31/12/2019 (behoudens enkele uitzonderingen). Dit houdt in dat 20% van de investeringssom afgetrokken mag worden van de belastbare winst.

Vennootschappen die aan het verlaagd tarief zijn onderworpen kunnen zo 2,48% van de aanschaffingswaarde aan belastingen besparen. Vennootschappen die onder het gewoon tarief vallen besparen 3,92% van de aanschafwaarde.

Belastingpercentage daalt

Vanaf aanslagjaar 2021 (= boekjaar dat ten vroegste op 01/01/2020 start) daalt de vennootschapsbelasting van 29,58% naar 25%. Hierdoor is het interessanter om nog in 2019 af te schrijven op investeringen.