Hogere forfaitaire kilometervergoeding voor verplaatsingen tijdens de werkuren

Als werknemers zich tijdens de werkuren verplaatsen met hun eigen wagen, moto of bromfiets (bv. naar een klant of een vergadering), dan kunnen ze die kosten terugvragen van hun werkgever. Ofwel bewijzen ze de gemaakte kosten en vragen ze het exacte bedrag terug, ofwel vragen ze een forfaitaire vergoeding.

De forfaitaire vergoeding is wettelijk bepaald en wordt jaarlijks herzien. Tot 30/06/2017 bedroeg deze vergoeding 0,3363 euro/kilometer.

Sinds 01/07/2017 is dit bedrag gestegen naar 0,3460 euro/kilometer.

De werknemer wordt niet belast op het forfaitair uitgekeerde bedrag zolang het bedrag per kilometer de wettelijke forfait niet overschrijdt.

De werkgever kan een hoger bedrag betalen, maar dan moet aangetoond worden dat de vergoeding gebaseerd is op de werkelijke kosten die de werknemer heeft gemaakt. Is dit niet het geval, dan zal het verschil tussen de werkelijke vergoeding en de forfaitaire vergoeding als een bezoldiging worden belast. Het aantal kilometers waarvoor een werknemer jaarlijks wordt vergoed mag ook niet te hoog liggen. De grens ligt op 24.000 km/jaar.

Opgelet: deze vergoeding is enkel van toepassing op verplaatsingen tijdens de werkuren, ze geldt niet voor het dagelijkse woon-werkverkeer.