Fiscale impact overbruggingsrecht

Bepaalde zelfstandigen hebben, door de hinder die hun onderneming ondervindt vanwege de coronamaatregelen, recht op crisis-overbruggingsrecht en/of heropstart-overbruggingsrecht.

Het sociaal verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige is aangesloten stort de uitgekeerde bedragen rechtstreeks op de rekening van de zelfstandige, zonder inhoudingen. De uitkeringen worden echter als een vervangingsinkomen gezien en dus ook belast. Dit zal een impact hebben op de personenbelasting die de zelfstandige uiteindelijk moet betalen.

Hoe belast?

De manier waarop het overbruggingsrecht van een zelfstandige wordt belast hangt af van de vorm van de onderneming waarin de zelfstandige actief is:

Zelfstandige in een eenmanszaak

  • Crisis-overbruggingsrecht: belast aan 16,50%. Wel op voorwaarde dat het uitgekeerde bedrag niet meer bedraagt dan de som van de nettowinsten/-baten van de laatste 4 jaren. Alles wat boven deze grens ligt wordt progressief belast.
  • Heropstart-overbruggingsrecht: belast aan progressief tarief.

Zelfstandige in een vennootschap

  • Crisis-overbruggingsrecht: belast aan progressief tarief.
  • Heropstart-overbruggingsrecht: belast aan progressief tarief.

Meewerkende echtgenoten

Bij meewerkende echtgenoten zijn de uitgekeerde bedragen niet belastbaar.

Impact op de sociale bijdragen

Een zelfstandige moet geen sociale bijdragen betalen op het overbruggingsrecht. Het overbruggingsrecht wordt ook niet mee in rekening genomen bij de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen.

Uitzondering: als de uitkering afzonderlijk belast wordt aan 16,5%, wordt deze vergoeding (momenteel) wel mee opgenomen in de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen. Dit werd voorgelegd aan de FOD, mogelijk komt hier nog verandering in.

Impact op de personenbelasting

Het belastingpercentage kan oplopen tot meer dan 50%. Het is dus mogelijk dat tot meer dan de helft van de uitgekeerde bedragen terugbetaald zullen moeten worden aan de Belgische overheid bij de afrekening in de personenbelasting.

De aangifte van de personenbelasting van 2020 zal uiterlijk eind oktober 2021 ingediend moeten worden. In de eerste helft van 2022 volgt dan het aanslagbiljet. Als zelfstandige is het dus belangrijk om te weten dat in die periode mogelijk een (hoge) afrekening volgt.

 

Bij Accountancy Dewaele & Partners volgen we de dossiers individueel op. Heeft u als klant een vorm van overbruggingsrecht aangevraagd, dan simuleren we de impact op uw personenbelasting en brengen we u hiervan op de hoogte.