Werf uw eerste werknemer nog aan in 2020

Momenteel is het als werkgever interessant om een eerste werknemer aan te werven. U wordt als werkgever namelijk vrijwel volledig vrijgesteld van de RSZ-werkgeversbijdragen op die eerste werknemer. Maar deze maatregel loopt af op 31/12/2020. Als u van plan bent om een eerste werknemer aan te nemen doet u dit best dus nog voor het einde van dit jaar.

UPDATE: Uit het verslag van de formateurs blijkt dat deze maatregel toch wordt verlengd. Ook begin 2021 kan u dus nog voordelig uw eerste werknemer aanwerven. In de loop van 2021 wordt de maatregel geëvalueerd en zal deze mogelijk worden aangepast.

De maatregel 

Werkgevers krijgen voor de eerste werknemer een bijna volledige vrijstelling van de basis RSZ-werkgeversbijdragen, zonder beperking in tijd.

Ook voor de volgende vijf werknemers kent deze doelgroepvermindering een bepaalde vermindering toe van 450 euro tot 1.550 euro, beperkt tot maximum 13 kwartalen.

1e tot 5e kwartaal 6e tot 9e kwartaal 10e tot 13e kwartaal
2e werknemer

€ 1.550

€ 1.050

€ 450

3e werknemer

€ 1.050

€ 1.050

€ 450

4e werknemer

€ 1.050

€ 1.050

€ 450

5e werknemer

€ 1.050

€ 1.050

€ 450

6e werknemer

€ 1.050

€ 1.050

€ 450

Welke werkgevers komen in aanmerking?

De maatregel geldt voor werkgevers uit de privé-sector (incl. vzw’s en feitelijke verenigingen).

Voor de eerste aanwerving moet het gaan om een werkgever die ofwel nooit, ofwel sedert ten minste vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een eerste werknemer, niet onderworpen is geweest aan de RSZ-wet voor de tewerkstelling van een werknemer. Deeltijds leerplichtigen of gelegenheidsarbeiders worden hierbij niet in rekening genomen.

Duur van de maatregel

De maatregel loopt nog tot 31/12/2020. Vanaf 01/01/2021 komen er naar alle waarschijnlijkheid nieuwe maatregelen, maar de kans is klein dat deze even interessant zullen zijn als de huidige maatregel.

Heeft u plannen om een eerste werknemer aan te werven of uw personeelsbestand uit te breiden, doe dit dan voor het einde van dit jaar.

Meer info vindt u op de website van VLAIO.