Compensatiepremie aanvragen: voorwaarden en aanvraagprocedure

Om de compensatiepremie van de Vlaamse Overheid aan te kunnen vragen dienen u en uw onderneming aan bepaalde criteria te voldoen. De twee belangrijkste criteria zijn de omzetdaling en de activiteiten van uw onderneming.

Omzetdaling

De onderneming moet in de periode van 14 maart 2020 t.e.m. 30 april 2020 een omzetdaling van minstens 60% hebben ten opzichte van dezelfde periode in 2019, dit als gevolg van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. De omzetdaling moet aangetoond kunnen worden aan de hand van één van volgende elementen:

 • Dagontvangsten
 • Geleverde prestaties
 • Tijdsregistratie

Bij de aanvraag zelf dienen deze bewijsdocumenten niet te worden meegestuurd. U dient deze bewijsstukken wel 5 jaar bij te houden. Bij een eventuele controle zal u deze moeten voorleggen. Blijkt dat de compensatiepremie ten onrechte werd aangevraagd, dan zal u deze moeten terugbetalen.

Als de referentieperiode een abnormaal lage omzet vertoont mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode. Voor startende ondernemingen geldt de verwachte omzet uit het financieel plan. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

Activiteiten

4 categorieën van activiteiten komen zeker in aanmerking

Heeft u een omzetdaling van meer dan 60% en valt de hoofdactiviteit van uw onderneming in één van volgende categorieën, dan kan u een aanvraag indienen.

 1. De eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronamaatregelen worden getroffen.
 2. De (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronamaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen.
 3. De dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronamaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten.
 4. De ondernemingen die essentiële diensten leveren.

De 5e categorie: substantiële exploitatiebeperking

Behoort u niet tot de 4 categorieën, was u niet verplicht om uw fysieke vestiging te sluiten, maar heeft u een “substantiële exploitatiebeperking” ondergaan door de opgelegde federale maatregelen en heeft u een omzetdaling van meer dan 60%, dan kan u ook een aanvraag indienen.

Bij uw aanvraag dient u, in tegenstelling tot de eerste 4 categorieën, uw activiteit wel te beschrijven en aan te geven welke corona-maatregelen de normale uitoefening van uw activiteiten onmogelijk hebben gemaakt.

Hiervoor kan u de FAQ’s van de Nationale Veiligheidsraad en de website van VLAIO raadplegen. Een aanvraag indienen louter op basis van “daling van de vraag naar diensten en producten” volstaat niet. Er moet aangetoond kunnen worden dat de maatregelen, zoals bv. social distancing, aan de basis liggen van de substantiële exploitatiebeperking en de bijhorende omzetdaling.

Komen niet in aanmerking voor de compensatiepremie

 • Holdingvennootschappen.
 • Patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van onroerend goed).
 • Activiteiten van hoofdkantoren.
 • Managementvennootschappen waarvan de bestuurder/zaakvoerder zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • De ondernemingen die recht hebben op een hinderpremie.

Aanvragen

U kan de compensatiepremie aanvragen via de website van de VLAIO.

De overheid heeft een handleiding samengesteld om u te begeleiden bij het aanvragen. Gebruik deze zeker, zo kan u de aangifte correct indienen.