Sociale bijdragen zelfstandigen

Als zelfstandige moet u sociale bijdragen betalen op uw beroepsinkomen. Omdat het even duurt voordat uw jaarinkomen bekend is, worden in eerste instantie voorlopige bijdragen gevorderd. Pas nadat uw definitieve beroepsinkomen bekend is wordt een afrekening opgemaakt door het sociaal verzekeringsfonds. Voorlopige bijdragen Normaal worden de voorlopige bijdragen van zelfstandigen […]