Sociale bijdragen zelfstandigen

Als zelfstandige betaalt u sociale bijdragen op uw beroepsinkomen. Het sociaal verzekeringsfonds waar u als zelfstandige bij bent aangesloten vordert deze bedragen in en stort deze door naar de overheid. Omdat het even duurt voordat uw jaarinkomen bekend is, worden in eerste instantie voorlopige bijdragen gevorderd. Pas nadat uw definitieve […]