Basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis volledig afgeschaft

Tot 31/12/2017 diende u als startende ondernemer aan te tonen dat u over de nodige vaardigheden beschikte (basiskennis bedrijfsbeheer). Om bepaalde beroepen uit te oefenen diende ook bijkomend beroepskennis aangetoond te worden (bv. kapper, schrijnwerker, bakker, …).

Deze voorwaarden werden op vrij korte tijd allemaal afgeschaft:

  • Op 1 januari 2018 werd de beroepskennis in de meeste sectoren afgeschaft. Enkel voor activiteiten in de bouw dient nog beroepskennis aangetoond te worden.
  • Sinds 1 september 2018 is de basiskennis bedrijfsbeheer afgeschaft.
  • Sinds 1 januari 2019 dient ook voor activiteiten in de bouw geen beroepskennis meer aangetoond te worden.

Opgelet: deze voorwaarden gelden enkel voor Vlaanderen. In Brussel en Wallonië werkt men aan een gelijkaardige regeling, maar voorlopig dient u er wel nog de nodige kennis aan te tonen als u daar een onderneming wil starten.

Voor alle duidelijkheid: Voor de gereglementeerde beroepen wijzigt er niets. Om het beroep van bijvoorbeeld dokter of arts, architect, boekhouder, advocaat, … op zelfstandige basis uit te oefenen dient u nog steeds de vereiste diploma’s voor te leggen en u aan te sluiten bij een beroepsvereniging.