Auto verkopen die nog niet volledig is afgeschreven? Doe dit nog in 2020.

Bent u van plan om eind dit jaar of begin volgend jaar een nieuwe bedrijfswagen te kopen en uw oude bedrijfswagen (die nog niet volledig is afgeschreven) te verkopen? Dan verkoopt u de oude bedrijfswagen misschien het best nog in 2020. Wij leggen uit waarom.

Autofiscaliteit: nieuwe regels

Sinds 1 januari 2020 zijn er nieuwe fiscale regels m.b.t. de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens . Het aftrekpercentage wordt sinds begin dit jaar op een specifieke manier berekend, daar waar er vroeger een vast percentage werd toegepast naargelang de CO2-uitstoot. Het aangepaste aftrekpercentage heeft echter ook invloed op de belastbare meerwaarde bij de verkoop van de wagen. We lichten dit toe aan de hand van een vergelijkend voorbeeld.

Voorbeeld

U heeft in 2016 een bedrijfswagen gekocht met een C02-uitstoot van 145g/km (diesel) voor 40.000 euro.

T.e.m. 2019 bedroeg de fiscale aftrek 75%, vanaf 2020 is dit nog amper 50%.

U bent van plan om een nieuwe wagen te kopen en de oude te verkopen voor 10.000 euro.

Verkoop oude wagen in 2020

Er is op 5 jaar afgeschreven (8.000 euro in 2016, 2017, 2018 en 2019), de wagen staat in 2020 nog in de boeken voor 8.000 euro, want in het jaar van verkoop mag er niet meer afgeschreven worden.

Bij de verkoop realiseert u dus een meerwaarde van 2.000 euro (10.000 verkoop – 8.000 boekwaarde).

De fiscale aftrekbaarheid ziet er dan als volgt uit:

 • 32.000 euro afgeschreven gedurende de afgelopen 4 jaar
  x 75% fiscale aftrekbaarheid
  = 24.000 euro gerecupereerd de afgelopen jaren
 • 2.000 euro meerwaarde
  x 75% belastbaar
  = 1.500 euro fiscaal belastbaar
 • Totaal fiscaal aftrekbaar: 22.500 euro

Verkoop oude wagen in 2021

Verkoopt u de wagen in 2021, dan is de wagen volledig afgeschreven.
De meerwaarde bedraagt dan 10.000 euro.

De fiscale aftrekbaarheid ziet er als volgt uit:

 • 32.000 euro afgeschreven gedurende 2016 > 2019
  x 75% fiscale aftrekbaarheid
  +
  8.000 euro afgeschreven in 2020
  x 50% fiscale aftrekbaarheid
  = 28.000 euro fiscaal aftrekbaar
 • 10.000 euro meerwaarde
  x 70% belastbaar (= gemiddelde fiscaal aanvaarde afschrijvingen)
  = 7.000 euro fiscaal belastbaar
 • Totaal fiscaal aftrekbaar: 21.000 euro

Conclusie

In het voorbeeld ligt de fiscale aftrekbaarheid bij een verkoop in 2020 1.500 euro hoger.

Ben u dus van plan om eind 2020 of begin 2021 een nieuwe bedrijfswagen te kopen en de oude te verkopen, dan is het vanuit fiscaal oogpunt misschien interessanter om de verkoop in 2020 te laten plaatsvinden.

Het is een klein verschil in timing, maar het kan u wel enkele euro’s fiscaal voordeel opleveren …

Bron: mijn Tips & Advies 14/05/2020