5% sanctie wegens te lage bedrijfsleidersbezoldiging (waarschijnlijk) afgeschaft

Waarover gaat het?

Kort samengevat komt het erop neer dat vennootschappen sinds 2018 aan minstens één bedrijfsleider (natuurlijk persoon) een bezoldiging van minstens 45.000 EUR moesten toekennen.
Deden ze dat niet, dan zou er een afzonderlijke aanslag gevestigd worden van 5% op het tekort aan bezoldiging.

Met andere woorden (en ietwat kort door de bocht): had u een vennootschap en kende u geen bezoldiging toe aan een bedrijfsleider (natuurlijk persoon) dan kreeg u een extra belasting ‘aangesmeerd’ van 2.250 EUR.

Nieuws?

Uit goede bronnen hebben we vernomen dat er vorige week in de ‘Commissie Financiën’ beslist zou zijn om deze boete terug af te voeren … Het zou wat voorbarig zijn om nu al euforisch te doen of victorie te kraaien, want het dossier moet nog naar het parlement ter goedkeuring.

Evenwel is het al een stap in de goede richting.

We houden u op de hoogte van verdere evoluties.