Nieuwe corona-herstelmaatregelen

Afschaffing van decembervoorschot 2021 op BTW en bedrijfsvoorheffing In September 2020 kondigde de federale regering aan dat het decembervoorschot voor BTW in 2020 niet hoeft gestort te worden als onderdeel van de coronaherstelmaatregelen. Recent werd bevestigd dat het decembervoorschot definitief afgeschaft wordt. Daarnaast komt het decembervoorschot op de bedrijfsvoorheffing te […]