Belangenconflict: nieuwe regeling in het WVV

Met de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is ook de belangconflictprocedure herwerkt. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht waar u als ondernemer zeker rekening mee moet houden. Wat is een belangenconflict? Er treedt een belangenconflict op als u zowel voor uzelf als voor de vennootschap optreedt. […]