Uitkeren dividend: balans- en liquiditeitstest verplicht?

Op 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht in werking getreden. Eén van de meest besproken nieuwigheden is de invoering van de balanstest en de liquiditeitstest. Deze testen dienen mogelijk uitgevoerd te worden bij een uitkering aan de aandeelhouders (zoals bv. de uitkering van een dividend, maar ook de terugbetaling […]