Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Wat is het ESF? Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Dit gebeurt op verschillende niveaus: Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Het ESF stimuleert organisaties om innoverend en transnationaal te werken. […]