Basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis volledig afgeschaft

Tot 31/12/2017 diende u als startende ondernemer aan te tonen dat u over de nodige vaardigheden beschikte (basiskennis bedrijfsbeheer). Om bepaalde beroepen uit te oefenen diende ook bijkomend beroepskennis aangetoond te worden (bv. kapper, schrijnwerker, bakker, …). Deze voorwaarden werden op vrij korte tijd allemaal afgeschaft: Op 1 januari 2018 […]