Niet vooraf betalen? Boete maal 3!

Dat het tarief in de vennootschapsbelasting zou dalen naar 25 procent is een maatregel uit het zomerakkoord die intussen algemeen bekend is. Dat ter compensatie enkele fiscale aftrekken zullen dalen, was ook reeds geweten. Evenwel komt De Tijd vandaag met een maatregel die tot op heden nog niet bekend was […]