BTW: geen kwartaalvoorschotten meer vanaf 1 april 2017

Sinds 1 april 2017 zijn kwartaalaangevers niet langer verplicht om nog BTW-voorschotten te betalen in de tweede en derde maand van elk kwartaal. Wel zullen kwartaalaangevers net als maandaangevers tegen 24 december een ‘decembervoorschot’ moeten betalen. Maand- of kwartaalaangifte? BTW-plichtigen moeten in principe maandelijks een BTW-aangifte indienen. Ondernemingen met een […]