Valse zaakvoerders in uw vennootschap?

Rekening houdend met onze recente ervaringen, wensen we u via deze weg nogmaals te waarschuwen voor een recent fraudefenomeen, de zogenaamde Staatsbladfraude. Hoe werkt de Staatsbladfraude? Oplichters en fraudeurs laten zichzelf benoemen tot zaakvoerder of bestuurder van een welbepaalde vennootschap. Dit kan namelijk vrij eenvoudig… De oplichters vullen de publicatieformulieren in, […]