Betalingen aan Luxemburg en Cyprus in het vizier van de fiscus

Waarover gaat het? Belgische vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 100.000 EUR betalen aan een begunstigde in een belastingparadijs moeten hiervan aangifte doen in hun jaarlijkse aangifte in de vennootschapsbelasting. Doen ze dit niet dan zijn de betalingen (indien het aftrekbare kosten betreft) op slag niet meer aftrekbaar in […]