SIGeDIS – DB2P – aangifte interne pensioenvoorzieningen

Normaal dienden tegen 31 december 2014 de intern aangelegde pensioenprovisies te worden aangegeven bij SIGeDIS – DB2P. De klanten die onderhevig zijn aan deze aangifteplicht werden reeds persoonlijk op de hoogte gebracht. Gezien de zeer omslachtige en erg onduidelijke aangifteprocedure heeft de overheid echter beslist om de aangiftetermijn uit te […]