Aangifte PB AJ2014: Juridische constructie – lijst van de niet of laag belaste buitenlandse structuren

In de aangifte personenbelasting AJ2014 wordt u als belastingplichtige gevraagd of u een oprichter of een potentieel begunstigde bent van “een juridische constructie als bedoeld in artikel 2, §1, 13° en 14°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”. Hiermee worden volgende constructies bedoeld: Constructies categorie 1: De eerste categorie […]