Gevaarlijk speelgoed voor fiscalisten of fiscaal vriendelijk onroerend goed verwerven?

Weinig onderwerpen zijn waarschijnlijk zo vaak in vaktijdschriften, seminaries, rechtspraak ten berde gebracht als het vruchtgebruik. Velen vonden het initieel een gevaarlijk stuk speelgoed voor waaghalzen, gezien de fiscus maar al te vaak de vruchtgebruikconstructies aanviel. Op heden heeft de rechtspraak en rechtsleer echter maar al te vaak aangetoond dat het vruchtgebruik een wettelijk gereglementeerd […]