Het UBO-register

Recent zijn er in de pers enkele artikels verschenen over het UBO-register, ook wel gekend als het “Ultimate Beneficial Owner register” of “register van uiteindelijk begunstigden”. In dat register dienen alle begunstigden van vennootschappen, VZW’s en andere juridische constructies te worden opgenomen. Bent u zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap, […]