5% sanctie wegens te lage bedrijfsleidersbezoldiging (waarschijnlijk) afgeschaft

Waarover gaat het? Kort samengevat komt het erop neer dat vennootschappen sinds 2018 aan minstens één bedrijfsleider (natuurlijk persoon) een bezoldiging van minstens 45.000 EUR moesten toekennen.Deden ze dat niet, dan zou er een afzonderlijke aanslag gevestigd worden van 5% op het tekort aan bezoldiging. Met andere woorden (en ietwat […]