Regularisatie van studiejaren: de nieuwe regelgeving beknopt toegelicht

Er is de laatste tijd nogal wat te doen rond het afkopen van studiejaren. Sinds 1 december 2017 is er namelijk een nieuwe regeling. Daarbij kunnen studiejaren geregulariseerd worden zodat deze mee gaan tellen bij de berekening van uw pensioen.

Volgens de overheid is het regulariseren van studiejaren een mooie opportuniteit om het toekomstige pensioen een duwtje in de rug te geven, maar niet iedereen is het daarmee eens. Wij zetten alles voor u op een rij.

Werknemer, ambtenaar of zelfstandige?

Zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen kunnen hun studiejaren regulariseren. Voor iedere categorie gelden andere regels. In dit artikel focussen we vooral op de regeling voor zelfstandigen. Voor meer informatie over de specifieke regeling voor werknemers of ambtenaren verwijzen we naar de website van de overheid, waar u uitgebreide brochures over de regularisatie van studiejaren voor werknemers en ambtenaren kan terugvinden.

Nieuwe regeling?

De nieuwe regeling geldt voor aanvragen ingediend vanaf 1/12/2017 voor pensioenen die ten vroegste ingaan op 1/12/2018.

De nieuwe regelgeving komt naast een reeds bestaande wetgeving over het regulariseren van studiejaren. De 2 regelgevingen blijven nog een tijd naast elkaar bestaan. Wilt u uw studiejaren regulariseren, dan kan u zelf kiezen onder welke regeling dit dient te gebeuren.

Tot 30 november 2020 kan nog geopteerd worden voor de oude regeling. U betaalt dan 1.726,40 euro per te regulariseren studiejaar. Daarvoor ontvangen zelfstandigen bruto 323,29 euro extra pensioen per jaar. Deze regeling zou in de meeste gevallen echter niet voordeliger zijn dan de nieuwe regeling.

De modaliteiten van de nieuwe regeling worden hierna uiteengezet.

Welke studieperiodes?

Er kunnen 5 soorten studieperiodes geregulariseerd worden:

 1. Studieperiode hoger onderwijs (zowel universitair als niet-universitair)
 2. Studieperiode ter voorbereiding van een doctoraat: van deze studieperiode kan max. 2 jaar geregulariseerd worden
 3. Studieperiode beroepsstage: de regulariseerbare periode is beperkt tot de minimumduur die vereist is voor het behalen van het diploma
 4. Studieperiode middelbaar onderwijs: de volledige perioden van een jaar secundair onderwijs die volgen op het 6e jaar secundair onderwijs
 5. Studieperiode leerovereenkomst

Voor al uw diploma’s?

U kan enkel de studiejaren van één diploma afkopen. Daarbij wordt het einddiploma in rekening genomen, met inbegrip van diploma’s die noodzakelijk waren om het einddiploma te halen.

Er wordt dus rekening gehouden met het behaalde diploma. Studiejaren die geen diploma hebben opgeleverd of vroegtijdig werden beëindigd komen niet in aanmerking.

Zowel Belgische als buitenlandse diploma’s die gelijkgesteld zijn komen in aanmerking voor regularisatie.

Al studiejaren geregulariseerd als werknemer of ambtenaar?

Heeft u al studiejaren geregulariseerd in het stelsel voor werknemers of ambtenaren, dan kan u diezelfde studiejaren geen tweede keer regulariseren via het stelsel voor zelfstandigen.

Alleen als u zelfstandige bent op het moment van de aanvraag kan u ook uw studiejaren regulariseren in de pensioenregeling voor zelfstandigen. U kan maximaal twee aanvragen indienen over alle pensioenstelsels.

Kostprijs

Voor zelfstandigen en werknemers die hun studiejaren willen afkopen wordt het te betalen bedrag bepaald op de datum van het indienen van de aanvraag. Gebeurt de regularisatie binnen de 10 jaar na het beëindigen van de studies, dan moet 1.500 euro per geregulariseerd studiejaar betaald worden.

Gebeurt de aanvraag later, dan is het bedrag afhankelijk van de actuele waarde van het latere bedrag.

Overgangsperiode

Er loopt een overgangsperiode tot 30 november 2020. In die periode kan elke studieperiode van 12 maanden, ook als die meer dan 10 jaar na de studies wordt aangevraagd, geregulariseerd worden voor 1.500 euro.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zouden in de overgangsperiode ook studieperiodes geregulariseerd kunnen worden van voor uw 20e levensjaar. De regularisatie van deze jaren kost in de overgangsperiode wel beduidend meer waardoor het veel langer duurt voor u uw afkoopsom heeft terugverdiend. U kan bij een regularisatie dan ook kiezen welke jaren u regulariseert: de jaren na uw 20e verjaardag of zowel de jaren voor als na uw 20e verjaardag.

Fiscaal voordeel?

Geen overheidsmaatregel zonder fiscaal voordeel. De betaalde bedragen zijn fiscaal aftrekbaar waardoor de netto kostprijs van 1 geregulariseerd jaar ongeveer 700 à 750 euro bedraagt.

Wat levert het op?

Volgens de overheid kan u volgend voordeel doen:

 • Per afgekocht studiejaar zou u later jaarlijks 266,66 euro extra pensioen ontvangen (bruto, als alleenstaande)
 • Voor een gezinspensioen zou dit 333,33 euro bruto per jaar bedragen

De investering zou daarmee in enkel jaren terugverdiend zijn. Op mypension.be kan u de gegevens van uw studiejaren ingeven en een simulatie aanvragen. Daarvoor dient u in te loggen, rechts bovenaan op “mijn wettelijk pensioen” en vervolgens op “mijn studiejaren kopen” te klikken.

De overheid houdt echter geen rekening met volgende factoren:

 • De simulatie op mypension.be is nog niet voor iedereen beschikbaar.
 • Die simulatie kan enkel rekening houden met de huidige situatie en de beschikbare gegevens. Als u later extra inkomsten verwerft (bv. door verhuur van onroerende goederen) dan zal dit een effect hebben op uw inkomsten en de belastingen die u daarop zal betalen.
 • De fiscale pensioenval: de mogelijkheid dat lagere pensioenen (tussen de 15.000 euro en 17.000 euro per jaar) netto amper iets overhouden.
 • Er wordt geen rekening gehouden met een mogelijke wijziging van het pensioenstelsel (bv. pensioen met punten)
 • Het bedrag dat u betaalt kan u ook zelf beleggen.

Aan te raden?

Aangezien het in de meeste gevallen onduidelijk is wat een regularisatie ook effectief zal opbrengen is, dient elk geval afzonderlijk nagekeken en geëvalueerd te worden. Als u ons een kopie bezorgt van uw hoogst behaalde diploma maken we samen met uw verzekeringsfonds een simulatie op en kijken we na of een regularisatie de moeite is.

Is dit het geval en wenst u de regularisatie effectief aan te vragen, dan zal uw sociaal verzekeringsfonds een aanvraag indienen bij de bevoegde diensten.