Niet vooraf betalen? Boete maal 3!

Dat het tarief in de vennootschapsbelasting zou dalen naar 25 procent is een maatregel uit het zomerakkoord die intussen algemeen bekend is.
Dat ter compensatie enkele fiscale aftrekken zullen dalen, was ook reeds geweten.

Evenwel komt De Tijd vandaag met een maatregel die tot op heden nog niet bekend was bij het grote publiek. De regering zou nl., ter compensatie van de daling van het tarief in de vennootschapsbelasting, de boete voor vennootschappen die niet vooraf betalen verdrievoudigen.

Tot dit jaar (inkomstenjaar 2017 / aanslagjaar 2018) bedroeg dat vermeerderingspercentage nog 2,25%. Dat was al een behoorlijke stijging ten opzichte van inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017),  waar het vermeerderingspercentage nog 1,125% bedroeg.

Nu stijgt dat vermeerderingspercentage vanaf inkomstenjaar 2018 verder naar maar liefst 6,75%, waardoor het dus steeds belangrijker wordt om tijdig vooraf te betalen.
Door tijdig vooraf te betalen kan je die boete nl. perfect vermijden, waardoor dat geen effectieve stijging van de belastingdruk hoeft te betekenen.

Reden voor deze stijging?
Vorig jaar was het geen must vooraf te betalen. De vermeerderingspercentages waren dermate laag dat bedrijven er al gauw voor opteerden om hun geld te houden en de boete te betalen ipv. maanden vóór de aanslag al belastingen te betalen. Gevolg was dat de overheid langer moest wachten op haar geld…
Nu men van plan is het tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen, voelen onze regeringsleiders echter het begrotingstekort reeds als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen. Bijgevolg heeft men ervoor gezorgd dat men, via de verhoging van de boete op de voorafbetalingen, de belasting sneller zal kunnen innen… Dat verzacht de pil dan een beetje… (maar blijft een lapmiddel

Wordt, zoals gewoonlijk, vervolgd…