Mypension.be : consulteer uw pensioendossier

Uw pensioen aanvragen? Weten hoe lang u nog moet werken of hoeveel uw pensioen zal bedragen? Op Mypension.be vindt u alle beschikbare informatie over uw pensioen.

Inloggen is eenvoudig:

  • Surf naar Mypension.be
  • Bovenaan rechts klikt u op “aanmelden”
  • Kies voor de “Aanmeldingsmethodes van de Sociale Zekerheid”
  • Klik door tot u een keuze kan maken tussen de verschillende aanmeldmethodes (meer info over deze methodes vindt u hier)
  • Selecteer de methode die u wenst en log in.

Eénmaal ingelogd wijst alles zichzelf uit. U kan in het hoofdscherm kiezen tussen uw wettelijk pensioen en uw aanvullend pensioen. Er is ook informatie terug te vinden over uw pensioenloopbaan en het regulariseren van studiejaren.

Vragen of opmerkingen? U kan ons steeds contacteren (info@dewaele-partners.be).